Hoe gaan we te werk?

We starten met een inleidend gesprek waarin we onze opdrachtgever beter leren kennen en een eerste zicht krijgen op de uitdaging die zich voordoet. We luisteren en stellen vragen: Wat wil men bereiken? Is er al een idee over de manier waarop? Welke stappen zijn al gezet? 

 

We grijpen in onze benadering graag terug naar het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

We analyseren onze informatie, bepalen een aanpak voor de gewenste change en presenteren deze in een concreet voorstel: wat we willen doen, hoeveel tijd hiervoor nodig is, wat we van jou en je medewerkers verwachten en tot slot wat het traject zal kosten. 

Een veranderproject van Mimer bestaat dan uit 3 grote fasen:

1. 

Opmaken van diagnose en bepalen van de kern van het vraagstuk

In dit eerste gedeelte van een veranderproject kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar individuen, team(s), organisatie en omgeving om te begrijpen wat er écht aan de hand is.

Lees ook het verhaal onderaan over de 6 blinden en de olifant.

Op die manier kunnen we samen met de opdrachtgever bepalen waar uiteindelijk aan moet worden gewerkt en wat het resultaat van de verandering moet zijn. 

2. 

Kiezen van veranderstrategie en opmaken van veranderplan


Eenmaal het gewenste resultaat is omschreven, komt fase 2 aan bod: de hoe-vraag. 

We besluiten via welke weg we tot dat resultaat willen komen, en werken een plan van aanpak uit. 

3. 

Uitvoeren veranderplanEn dan is het zover, tijd voor actie. 

We begeleiden, ondersteunen en faciliteren de uitvoering van het veranderplan en waken over de borging van de verandering in de organisatie. 

Wij brengen onze gereedschapskist vol tools mee, zowel voor het optimaliseren van processen als voor het verbeteren van organisatie en samenwerking, voor het bemiddelen in conflicten als voor het ontwikkelen van leiderschap. 

Het project is pas afgelopen als de verandering is gerealiseerd én ook echt werkt. 

Ben je benieuwd hoe wij jouw veranderproject zouden aanpakken?

Het verhaal van de zes blinden en de olifant

Een oud verhaal uit het Oosten vertelt dat aan zes blinden werd gevraagd een definitie te geven van een olifant.

Daarvoor mochten ze elk een ander deel van het lichaam van het dier onderzoeken. De blinde die de poot voelt, zegt dat een olifant een soort boom is; degene die aan de staart voelt denkt dat het een touw moet zijn; de blinde die de slurf voelt, weet zeker dat het een soort slang is; zij die het oor voelt denkt aan een waaier; hij die aan de flank van de olifant voelt is zeker dat het een muur is; degene die aan de slagtand voelt, meent te weten dat de olifant een speer is.

Het is maar door de informatie van alle zes invalshoeken samen te brengen dat men een goed beeld krijgt van wat een olifant is.

 

Daarom kijkt Mimer vanuit een aantal verschillende invalshoeken naar jouw uitdaging zodat we zeker aan de olifant werken en niet aan een muur …