De groeipijnen van een dromer

De groeipijnen van een dromer 

Auteur: Walter Linseele

 

Er was eens … 

Zo beginnen alle sprookjes, maar wat volgt is een waargebeurd verhaal. 

Er was eens een man die een droom had: hij zou een bedrijf oprichten. Een bedrijf dat allerlei diensten aanbiedt waarbij vooral handarbeid noodzakelijk is: onderhoud van tuinen, schilderwerken, allerlei klussen in en rond huis … 

Het bedrijf startte met een vijftal medewerkers aangestuurd door onze dromer. En er was een markt voor de diensten die hij aanbood. 

Na een tijdje kon het bedrijf het werk niet meer aan en werden er meer mensen aangeworven. Het bedrijf groeide en bloeide en maakte mooie winsten. De medewerkers werkten graag in het bedrijf. 

Het bedrijf van de dromer groeide en groeide 

Op een bepaald moment kon onze dromer het niet meer alleen aan en stelde hij per specialisatie (schilderen, klussen, poetsen, …) een verantwoordelijke aan die de medewerkers rechtstreeks zou aansturen. 

Onze oprichter zou zich enkel nog bezig houden met de algemene leiding en met de verkoop van zijn diensten. 

Het bedrijf bleef maar groeien en bloeien, werd groter en groter waardoor meer leidinggevenden, coördinatoren en ondersteunende medewerkers nodig waren. 

Tot op een bepaald moment - met meer dan 100 medewerkers - de klanten begonnen te klagen, de verkoop moeilijk begon te lopen en de medewerkers er niet al te gemotiveerd meer bij liepen. 

Bureaucratie op bedrijfsniveau 

 

Wat was er gebeurd?
 Het mooie flexibele bedrijf uit de droom was een bureaucratie geworden. 

Een bureaucratie in de bedrijfskunde is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door regels en procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. 

Er waren bijvoorbeeld vier leidinggevende niveaus ontstaan tussen de eigenaar van het bedrijf en de medewerkers die het werk uitvoerden. 

Medewerkers konden geen verantwoordelijkheid meer nemen en deden enkel nog wat hen werd opgedragen. 


 

Hoe de dromer zijn mooie bedrijf terug op de rails kreeg 

Onze oprichter-dromer wilde zijn droom niet opgeven, hij wilde uitstekende diensten aan zijn klanten blijven aanbieden mét tevreden medewerkers. 

Wij kwamen in gesprek en ik kon hem ervan overtuigen dat ik waarschijnlijk de oplossing had voor zijn uitdagingen. 

In een project, waar het eigenaarschap volledig bij de medewerkers zelf lag, begonnen we met het kantelen van de organisatie, het uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur én manier van werken. 

Waar er vroeger een echte piramide was waar alle vragen, informatie, opdrachten, beslissingen, … alle lagen van de organisatie moesten doorlopen, bouwden we een organisatie uit waar teams van 7 à 8 mensen het middelpunt werden van de organisatie en de rest ten dienste staat van deze teams.

De teams kregen meer verantwoordelijkheid. Vanuit de wijsheid “Gras groeit niet door er aan te trekken.” gaven we hen ook bewust de tijd om hun verantwoordelijkheid bij deze ingrijpende veranderingen te leren nemen. 

 

Onze aanpak was op 2 pijlers gebaseerd:

- Enerzijds samen met het management bepalen hoe de nieuwe organisatie er diende uit te zien: de “wat”, waar willen we naartoe? 
Daarin zaten - naast de nieuwe structuur - ook  o.a. de basisideeën rond klantgerichtheid en verantwoordelijkheid nemen.

-  Anderzijds de teams maximaal, zonder interventie van de hogere leidiggevenden, betrekken bij de “hoe”: hoe gaan we deze “wat” zo concreet mogelijk maken in onze dagdagelijkse werking? 

 

Het resultaat? 


  • De hele organisatie is klantgerichter geworden;
  • De kwaliteit van het werk voor de medewerkers is sterk verhoogd;
  • Alle teams werken nu efficiënter, flexibeler en sneller dan vroeger;
  • De medewerkers hebben meer werkplezier en kunnen zich nu volop met hun job en bedrijf identificeren. 

Herken jij jezelf of jouw bedrijf in het verhaal van onze dromer? 

Misschien wordt het wel eens tijd dat wij ook in gesprek geraken. Om te kijken hoe we jouw bedrijf terug op het spoor van dat droombedrijf kunnen zetten.
Contacteer ons vrijblijvend, we beantwoorden graag je vragen. 


Gratis e-boek met MIMER model: 

Van vastgelopen structuren naar duurzame, betrokken organisaties