Hoe verandering bij je mensen soms bij jezelf begint

Hoe verandering bij je mensen soms bij jezelf begint

Auteur: Walter Linseele

 

Wim zucht wel meer de laatste tijd: zijn mensen nemen te weinig verantwoordelijkheid.  Vindt hij. Hij heeft het gevoel dat elk initiatief bij hen ontbreekt. 

Wim vroeg ons hoe hij voor verandering kan zorgen. Wij raadden Wim aan om eens na te denken over de manier waarop hij omging met zijn mensen: 

 • Kwamen de nieuwe ideeën van hem? 
 • Trok hij het initiatief vaak naar zich toe? 
 • Of was hij iemand die vertrouwen gaf aan zijn mensen en voor wie anderen verantwoordelijkheid laten nemen voorop staat? 


Wim ontdekte dat, ondanks al zijn goede bedoelingen, de oorzaak van de passiviteit bij zijn medewerkers voor een groot stuk bij hem lag. Dat inzicht in zijn eigen manier van denken zorgde ervoor dat Wim iets kon doen aan zijn frustratie. 


Hoe ontdekte Wim zijn vicieuze cirkel  

Want een vicieuze cirkel was het wel degelijk. 
Het viel ons op dat Wim vaak terugviel op volgende ideeën: 

 • Als ik er niet ben gebeurt er niets. 
 • Wat kan daar zo moeilijk aan zijn? 
 • Ik zal het maar zelf doen, dan is het zeker goed gedaan. 
 • Aangezien mijn mensen het niet oppakken zal ik maar zeggen wie wat moet doen. 


Vanuit die gedachten begon Wim inderdaad in de plaats van zijn team te beslissen wie wat zou doen. Er kwam immers geen reactie uit het team zelf. 

 

Maar wat gebeurde daar echt? 

 • Wim vond dat zijn mensen te afwachtend zijn en geen initiatief tonen; 
 • Die veronderstelling brengt hem bij zijn volgende idee: “als ik niet ingrijp zal er niks gebeuren”; 
 • Wim ondernam dan zelf maar actie; 
 • Als gevolg daarvan dachten zijn mensen: “Wim wil altijd alles zelf in handen houden, wij zullen maar afwachten tot hij heeft beslist”. 


En dan is de vicieuze cirkel natuurlijk snel rond: Wim zijn mensen werden afwachtend net omdat hij ervan uit ging dat ze afwachtend zijn. 

 

Als we met het idee zitten dat anderen niet te vertrouwen zijn, ons team geen verantwoordelijkheid neemt of onze mensen zich niet bij het bedrijf of organisatie betrokken voelen, dan krijgen we precies dat gedrag dat we helemaal niet willen.

Selffulfilling prophecy dus: onbewust en onbedoeld houden we zelf de situatie in stand én versterken die nog. 


Hoe geraak je uit je vicieuze cirkel? 

Besef vooral dat je eigen mindset het gedrag waar je het moeilijk mee hebt kan veroorzaken. 

Ga stap na stap: 

 • Stel jezelf de vraag: Wat denk en doe ik waardoor ik het ongewenste gedrag in stand hou? Probeer je eigen denkpatronen duidelijk te krijgen. 
 • (H)erken dat je zelf een deel van de frustrerende problematiek bent; 
 • Bespreek je vicieuze cirkel met de betrokken mensen; 


Bekijk wat jullie samen anders willen om uit deze problematiek te geraken en hoe jullie het willen aanpakken. Bijvoorbeeld "Ik zou jullie meer verantwoordelijkheid willen geven maar ik wil echt dat de zaken vooruit gaan. Hoe kunnen we dit samen aanpakken? "

 

De vicieuze cirkel zal niet als bij toverslag kunnen doorbroken worden. Soms zal het veel vallen en opstaan vragen, maar samen geraak je er uiteindelijk wel uit.

Is er in jouw afdeling of bedrijf een punt dat aandacht vraagt omdat het niet loopt zoals je zou willen? Laat het ons weten. 


Gratis e-boek met MIMER model: 

Van vastgelopen structuren naar duurzame, betrokken organisaties