Oei, mijn team onderpresteert

Oei, mijn team onderpresteert 

Auteur: Walter Linseele

 

Herken je dit? 

Je hebt een team van mensen die elk op zich heel bekwaam zijn, maar toch voel je dat er iets mis is. Je vindt dat je team niet goed samenwerkt en daardoor onvoldoende presteert. Je wijt dit aan het feit dat een aantal mensen moeilijk overeenkomen, dat er spanningen zijn in het team. 

 

En dus denk je dat je aan de relaties in het team zal moeten werken. Dat je aan team-building zal moeten doen. 

Betere relaties verbeteren immers de prestaties…, zegt men. 

 

Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. 

Opdat een team goed zou functioneren en dus presteren, zijn nog heel wat andere zaken nodig dan alleen goede relaties. Ik zal dit aantonen via de vergelijking met een voetbalteam. 

 

Wat heb je nodig om een hecht en goed presterend team te krijgen? 


1. Alle teamleden moeten gericht zijn op dezelfde doelen
 

 • Wat verwacht men van ons team? of Wat willen wij als team?
 • De gemeenschappelijke doelen zijn voor iedereen duidelijk.


Doelen geven sturing en bepalen de identiteit van een team. Een gebrek aan duidelijke doelen kan tot conflicten leiden. 

=  Als je met een groep van 15 bent waarvan er 7 voetbal en 8 hockey willen spelen dan zal er geen echt presterend team uitkomen. 

2. Iedereen heeft een duidelijke rol en neemt die ook op
 

 • Alle teamleden weten duidelijk waar hun verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid liggen;
 • De taken van iedereen zijn duidelijk en er zijn geen tegenstrijdige verwachtingen;
 • Iedereen weet waar de collega’s mee bezig zijn.


=  Als je dan besloten hebt voetbal te spelen is het toch wel goed af te spreken wie er in het doel staat, wie gaat verdedigen, wie aanvallen, wie kapitein wordt enz. 

3. Er zijn afspraken, procedures en processen over hoe er (samen)gewerkt word

 

 • Er is een duidelijke workflow indien nodig ondersteund door “spelregels” of procedures;
 • Beslissingen worden op een heldere manier genomen;
 • Hoe en wanneer er wordt gecommuniceerd is duidelijk bepaald;
 • Er is een afgesproken systematiek om met problemen en conflicten om te gaan.


=  Als je voetbal speelt is het evident dat er een aantal “regels” zijn. Anders is het geen voetbal meer. Maar daarnaast kunnen ingeoefende manieren van aanvallen en verdedigen ook vastleggen hoe er moet gespeeld worden. 

4. Het team wordt ondersteund door psychologische veiligheid en opbouwende relaties

 

 • De teamleden hebben vertrouwen in elkaar;
 • Iedereen voelt zich psychologisch veilig in het team;
 • Er is een gemeenschappelijke basis (common ground);
 • Er is een open communcatie;
 • Er heerst respect en waardering voor elkaar.


=  En tenslotte zien we dat om een echt voetbalteam te krijgen er geen “sterallures” op het veld moeten staan, dat iedereen voor het team werkt en niet voor zichzelf. Dat men “samen” speelt. 

 Al eens geprobeerd een spel te spelen zonder dat duidelijk is wat de bedoeling is, waarin iedereen doet wat zij of hij wil en waar er geen enkele afspraak is over hoe zal worden gespeeld? 

Onze conclusie: 

Als er iets mis loopt tussen teamleden - slechte samenwerking, ruzie, conflicten, … - denken we al te vlug dat er iets mis loopt in de relatie tussen die mensen. Maar meestal zit de oorzaak echter ergens anders!

Op elk van bovenstaande 4 gebieden kan het verkeerd lopen. Het bizarre is echter dat de problemen het best zichtbaar worden in de relaties tussen de teamleden. 
Zie je door het bos de bomen niet meer? 
Raak je er maar moeilijk zelf aan uit omdat je er te dicht op zit? 

Contacteer ons dan voor een gesprek, we gaan meteen op je vragen in. 
Gratis e-boek met MIMER model: 

Van vastgelopen structuren naar duurzame, betrokken organisaties